MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA

Motywacja to siła napędowa, która mobilizuje nas do działania i pozwala wytrwać na obranej drodze do realizacji celów. Wszystko co nas w życiu motywuje można pogrupować i podzielić na dwie grupy, motywacje zewnętrzną i wewnętrzną. Skupimy się na motywacji zewnętrznej. Jest to ten rodzaj motywacji, która jest skierowana na potencjalne korzyści. Jeśli zanim się za coś zabierzemy już myślimy o tym, co możemy w zamian uzyskać to mowa o motywacji zewnętrznej. Na przykład człowiek wykonuje jakieś czynności, żeby otrzymać nagrodę. Dobrym przykładem jest nauka. Dzieci często maja motywacje zewnętrzną, uczą się po to, żeby otrzymać dobrą ocenę w szkole. Inny przykład to pracownicy. Wielu wykonuje swoja pracę tylko po to, żeby otrzymać wypłatę lub nagrodę czy inną premię, bo sama praca nie sprawia im przyjemności. Sama motywacja zewnętrzna nie jest pożądana, ponieważ jest ukierunkowana nie na działanie tylko na nagrody. W momencie kiedy nagrody się kończą, motywacja spada prawie do zera. Niestety wiele rzeczy w naszym życiu jest oparte na motywacji zewnętrznej, na przykład system oceniania w szkole, mandaty, wszelkie kampanie ostrzegające nas przed jakimś postępowaniem, kary czy nawet chodzenie do dentysty. Motywacją zewnętrzna może też być chęć uniknięcia kary lub poniesienia konsekwencji za swoje czyny. To rodzi problem, bowiem wtedy istnieje ryzyko, że w naszym poczynaniu pojawia się kłamstwo i fałsz.  Dobrą wiadomością jest to, że tego rodzaju motywacji można użyć w stosunku do osób których nic i nikt nie motywuje. Znana zasada „kija i marchewki” jest tutaj dobrym przykładem. Jest szansa, że osoba, która podejmuje działanie tylko dla nagrody znajdzie przyjemność w wykonywaniu tego działania. Wtedy motywacja zewnętrzna przekuwa się w motywacje wewnętrzną, tą bardziej pożądaną.